Bygg och Trappstädning

Bygg och Trappstädning

Byggstädning

Det måste vara riktigt rent innan hyresgästen flyttar in. Vi utför städningar efter renoveringar och nybyggen och är alltid flexibla och anpassningsbara efter omständigheterna. Vi lämnar även en garanti på att byggstädningen blir godkänd vid avflyttningsbesiktning.

Det finns olika uppfatningar om vad är det som ingår i byggstäd. Man skulle kunna dela byggstäd i två aktiviteter.

Grov Byggstäd

Som ger plats åt hantverkare, vid rivning eller större ombyggnation.

Grovstädning rekomenderas för att underlätta hantverkarnas arbete och samtidigt skydda nybyggnad av eventuella skador som kan förekomma med långvarigt byggdamm och färg.

Byggstäd som är rätt utfört är ett av de viktigaste städmoment under golvets brukstid. Felaktigt eller ingen utförd byggstädning under ombyggnation kan framförallt skada mattans grundskydd och framtida underhåll.

Byggstädning kräver stor flexibilitet, planering och dagliga justeringar.

Ibland måste man snabbt ändra planer allt efter kundens önskemål.

En grov byggstädning kan innehålla :

  • Dammsugning
  • Våtmoppning
  • Avtorkning av lister, hylor, skåp, m.m.
  • Toaletter

Finn Byggstäd

Som ser till att hyresgästen kan flytta in. I detta fall gäller samma aktiviteter som används vid flyttstäd.

Trappstädning

Städservice utför trappstädning åt bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Vi tillhandahåller helhetslösningar och serviceavtal anpassade för just din fastighet.

Vi rengör trappstegen och fronten samt torkar av ledstång och fästen. Finns det hiss, så torkas alla rutor, samt hissdörrarna.

Trappstädning tillhör städningens grovarbete. Inte minst vintertid då det finns inomhus förbindelse mellan trappuppgångarna.

Trappstädning kan väcka många känslor och få saker upprör så många hyresgäster som illa städade trapphus.

Med en riktig och regelbundet utförd städning så bibehålls färger, glans och renhet.

Trappstädning utförd med rätta metoder och med rätt mängd kemikalier bidrar till att minska slitaget på den gemensama miljön. Vi använder så kallade Swepmetoden vid trappstädning där man arbetar med ett stort antal rena och förbehandlade microfibermoppar som byts ut succesivt.

En välstädad trappa bidrar till ökad trivsel för de boende och ger även ett positivt intryck för besökarna.

Kommentarer inaktiverade.