Miljöpolicy

Miljöpolicy

Städ & Allservice i Norrköping Miljöpolicy innebär att städningen ska vara så miljöanpassad som möjligt. Vi använder rengöringsmedel som gör minsta möjliga skada på miljön, men ändå ger en hög städkvalitet.

Städ och Allservice i Norrköping AB ska :

1) Verka för att anpassa våra tjänster, kemikalier och utrusning till de krav som miljön och våra kunder ställer.

2) Utföra vårt arbete så att de negativa miljöpåverkande produkterna används endast i de fall de inte kan ersättas från hälso, kvalitets, funktions eller kostnadssynpunkt.

3) Det är ledningens skyldighet att se till att miljöpolicyn är känd i organisationen samt att skapa och vidmakthålla resurser för efterlävnad och kontroll.

4) Vi bedriver ett aktivt miljöarbete med välmotiberade medarbetare och ställer miljökrav på alla leverantörer.Vi ger våra medarbetare den information och utbildning som krävs för att förstå och arbeta enligt denna policy.

5) Vi transporterar alltid bort förbrukade kemförpackningar som vi använt hos våra kunder. Vi väljer i första hand returpackningar som ka användas flera gånger eller refill.

6) Vi samverkar med våra kunder till en väl fungerande källsortering om så önskas, vi bidrar också med kunskap i detta ämne. I vår samverkan arbetar vi för att hitta bästa miljöalternativ genom kretsloppstänkande.

7) Vår målsättning är att undvika kemikalier. När så behövs arbetar vi alltid med miljövänliga kem – medel.

8) Vi strävar alltid att arbeta med återvinningsbara redskap och förpackningar.

9) Vår målsättning är att alltid bifoga våra kunder specifikationer över de kem – medel vi använder.

10) Vi följer alla lagar, föfordningar och alla krav inom miljöområdet. Vår ambtion är att nå miljöcertifiering ISO 14001.

Kommentarer inaktiverade.